• İspir'in bulunduğu Çoruh boylarının tarih çağı M.Ö IX. yüzyıl sonlarında başlamaktadır İspirimizin tarihçesi. M.Ö. 680 yıllarında Saka Türkleri Kafkas Dağlarını aşarak Anadolu'da görülmeye başlar. M.Ö. 665 yıllarında Saka Türklerinden Saperler Çoruh boylarına yerleşir. Malatyalı tarihçi Anabasis bu bölgedeki kabileden İspiritis diye bahsetmektedir. M.Ö. 519 yılında Pers İmparatoru I. Daryus zamanında Saperler Pers hakimiyeti altına; M.Ö. 140 yıllarında Sakaların Pam oymağından çıkan Küçük Arsaklılar Devleti'nin eline geçer...


    Devamı