Coğrafi Durum

İlçemiz Çoruh Nehri Kenarında kurulmuş bir yerleşim alanıdır.Karadeniz Bölgesinde yer alır.Büyükbaş hayvancılık ve tarım bölgenin geçiminde önemlidir. Nüfusu 6331 (2010 ADKS) ve yüzölçümü 2100 Km2'dir.İlçe sınırları içerisinde irili ufaklı çok sayıda dağ bulunmaktadır. Kaçkar, Mescit Dağı, 3240 m, Bozan Dağı 2924 m, Sandık Dağı 3186 m, Yassı Dağ 2500 m, Kazancık Dağı 2750 m, Korga Dağı 2364 m, Ayazöldüren Dağı 2500 m, Asniyar Dağı 3040 m, Dilek Dağı 3549 m, Hasan Dağı 2900 m ve Nevse Dağı 3114 m bu dağlardan en önemli olanlarıdır.Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri İlçemizden geçmektedir.Raftinge uygun bir nehirdir.İlçemizin Deniz Seviyesinden yüksekliği 1229 Metredir.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolunun geçis noktasında bulunan İlçemiz birçok kültürü bir arada barındırır.İlçemizin Kuzey kesiminde ağırlıklı olarak Karadeniz Kültürü hakim iken güney kesiminde ise Erzurum ve Doğu kültürü mevcuttur. Horon ve Bar oyunları geleneksel halk danslarını oluşturur.Tulum Çalgısı yörede ağırlıklı olarak çalınan enstrümandır, davul ve zurna da kullanılmaktadır.İlçe meyve ve sebze bakımından zengindir.Dut ve dut ürünleri (pestil, pekmez, kuru dut, köme vs.) en önemli geçim kaynaklarından biridir.Bölgede Patentli İspir Fasülyesi yetiştirilmektedir. Tarıma elverişli alanların azlığı ve tarıma olan ilgisizlik gurbet işçiliğini artırmıştır. İlçe halkı genelde fırıncılık yapmaktadır.Arıcılık son yıllarda artmaktadır.İklim Karasal İklim ile Karadeniz iklimi arasında geçiş göstermektedir.Çoruh Nehrinde barajlar ve Çoruh Nehrine birleşen derelerde çok sayıda HES yapılmaktadır.Tarihi yerler İspir Kalesi, Tuğrulşah Camii ve Saltuklu Mezarları Kalıntılarıdır.