Belediye Encümeni

Ahmet Coşkun

Belediye Başkanı

Yavuz Tansel Demirok

Yazı İşleri Müdürü

Nafiz Pehlivan

Mali Hizmetler Müdürü

Abdülselam Azgün

Meclis Üyesi

Salih Başkapan

Meclis Üyesi