Projeler

ULUSLARARASI TARİHİ İSPİR PANAYIR ALANI
  • 06.04.2022

ULUSLARARASI TARİHİ İSPİR PANAYIR ALANI

Geçmiş ile geleceği, iş ile aşı, hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren; üretici ile pazarı, fikir ile yatırımı, kent ile bilim ve sanatı buluşturan, dayanışma ve huzuru sağlayan ilkeleri gereğince; İspir’imize yepyeni bir ticaret, kültür ve sanat ortamı kazandırdık. Gülhas Mahallesi sınırları içerisinde ve Çoruh nehri kenarında atıl vaziyette bulunan belediyemize ait 1,5 km. uzunluğundaki araziyi, Uluslararası İspir Panayırı (Deri) etkinlik alanına dönüştürdük. Öz kaynaklarımızla ve yoğun bir çalışmayla sadece 45 günde tamamladığımız panayır alanımızı, uzun yıllar hizmet verecek bir altyapı ve donanımla halkımızın hizmetine sunarak, aynı zamanda ilçemizin ticari hayatına can suyu verdik.